T?chizat?? il? ?laq? saxlay?n? T?chizat??
Joe Zhou Mr. Joe Zhou
S?nin ü?ün n? ed? bil?r?m?
?laq? T?chizat??

JIANGSU PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD

M?hsullar

Home > M?hsullar g?st?rir

Bütün M?hsullar

G?rünü?:

  • API yüks?k keyfiyy?tli h?rüm??kl?r

  API yüks?k keyfiyy?tli h?rüm??kl?r

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul t?sviri: H?m API Spider, h?m d? API split usta d?st?yi 1: 3 taper il? eyni daxili diametr? malikdir. H?rüm??k g?vd?si yüks?k keyfiyy?tli ala??ml? poladdan haz?rlanm??d?r v? xüsusi olaraq istilikl? i?l?nmi?dir. ?rümcekler o q?d?r d? a??r deyil v? i?l?m?k asand?r. Onlar qazma v? quyu istismar avadanl?qlar? ü?ün...

  • TS-100 Casinging ?rümcekleri yaz?n

  TS-100 Casinging ?rümcekleri yaz?n

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  • Structure: Other

  M?hsul t?sviri: TS-100 Boru / K?m?r ?rümcekleri, qazma yaxas?, qarmaqlar, borular v? hamar borular?n i?l?nm?si ü?ün vasit?dir. H?m h?rüm??k g?vd?si, h?m d? slips yüks?k keyfiyy?tli ala??ml? poladdan haz?rlanm??d?r v? xüsusil? istilikl? i?l?nmi?dir. H?rüm??kl?r o q?d?r d? a??r deyil v? idar? etm?k asand?r. Qazma v?...

  • TS- 100 Casinging ?rümcekleri

  TS- 100 Casinging ?rümcekleri

  • Drilling Program: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  • Structure: Other

  M?hsul t?sviri: TS-100 Boru / K?m?r ?rümcekleri, qazma yaxas?, qarmaqlar, borular v? hamar borular?n i?l?nm?si ü?ün vasit?dir. H?m h?rüm??k g?vd?si, h?m d? slips yüks?k keyfiyy?tli ala??ml? poladdan haz?rlanm??d?r v? xüsusil? istilikl? i?l?nmi?dir. H?rüm??kl?r o q?d?r d? a??r deyil v? idar? etm?k asand?r. Qazma v?...

  • TS seriyas? korpus h?rüm??kl?ri

  TS seriyas? korpus h?rüm??kl?ri

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul t?sviri: TS-100 Boru / K?m?r ?rümcekleri, qazma yaxas?, qarmaqlar, borular v? hamar borular?n i?l?nm?si ü?ün vasit?dir. H?m h?rüm??k g?vd?si, h?m d? slips yüks?k keyfiyy?tli ala??ml? poladdan haz?rlanm??d?r v? xüsusil? istilikl? i?l?nmi?dir. H?rüm??kl?r o q?d?r d? a??r deyil v? idar? etm?k asand?r. Qazma v?...

  • Yüks?k keyfiyy?tli API JOY Series h?rüm??k

  Yüks?k keyfiyy?tli API JOY Series h?rüm??k

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul t?sviri: Qazma v? quyu istismar avadanl?qlar? ü?ün API Spec 7K Xüsusiyy?tl?rin? uy?un olaraq haz?rlanm??d?r v? istehsal olunur. Mente??li Qapaq ?rümcekd?, par?alanm?? bir qab? olan bir mente?eli h?rüm??k g?vd?si var. D?n?r masan?n üstünd?n qoyulur v? müxt?lif ?l?ülü t?xaclar ü?ün uy?undur. Qazma v? quyu...

  • API JOY Series H?rüm??k

  API JOY Series H?rüm??k

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul t?sviri: Qazma v? quyu istismar avadanl?qlar? ü?ün API Spec 7K Xüsusiyy?tl?rin? uy?un olaraq haz?rlanm??d?r v? istehsal olunur. Mente??li Qapaq ?rümcekd?, par?alanm?? bir qab? olan bir mente?eli h?rüm??k g?vd?si var. D?n?r masan?n üstünd?n qoyulur v? müxt?lif ?l?ülü t?xaclar ü?ün uy?undur. Qazma v? quyu...

  • Yüks?k keyfiyy?tli JOY h?rüm??k

  Yüks?k keyfiyy?tli JOY h?rüm??k

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul t?sviri: Qazma v? quyu istismar avadanl?qlar? ü?ün API Spec 7K Spesifikasiyas?na uy?un olaraq haz?rlanm??d?r. Mente??li Qapaq ?rümcekünd?, par?alanm?? bir qab? olan bir mente??li h?rüm??k g?vd?si var. D?n?r masan?n üstünd?n qoyulur v? müxt?lif ?l?ülü t?xaclar ü?ün uy?undur. Qazma v? quyu istismar avadanl?qlar?...

  • C & E Pnevmatik ?rümcekleri yaz?n

  C & E Pnevmatik ?rümcekleri yaz?n

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul istismar?: Pnevmatik ?rümcekler, qazma borular?n? qazmaq v? t?mir etm?k ü?ün qazma borular?n?, borular?n? v? q?f?sl?rini ba?lamaq ü?ün istifad? olunur. Onlar API-y? uy?un olaraq haz?rlan?r v? istehsal olunur Qazma v? quyu istismar ü?ün avadanl?q. Xüsusiyy?t: Bütün ?rümcekler a??rdan orta d?r?c?d? istifad? ü?ün...

  • C & E seriyas? Pnevmatik ?rümcekleri

  C & E seriyas? Pnevmatik ?rümcekleri

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul istismar?: Pnevmatik ?rümcekler, qazma borular?n? qazmaq v? t?mir etm?k ü?ün boru k?m?rl?rini ??km?k ü?ün istifad? olunur. Onlar API-y? uy?un olaraq haz?rlan?r v? istehsal olunur Qazma v? quyu istismar ü?ün avadanl?q. Xüsusiyy?t: Bütün ?rümcekler a??rdan orta d?r?c?d? istifad? ü?ün haz?rlanm??d?r v? gücü v?...

  • C & E Pnevmatik ?rümcekleri

  C & E Pnevmatik ?rümcekleri

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul istismar?: Pnevmatik ?rümcekler, qazma borular?n? qazmaq v? t?mir etm?k ü?ün qazma borular?n?, borular?n? v? q?f?sl?rini ba?lamaq ü?ün istifad? olunur. Onlar API-y? uy?un olaraq haz?rlan?r v? istehsal olunur Qazma v? quyu istismar ü?ün avadanl?q. Xüsusiyy?t: Bütün ?rümcekler a??rdan orta d?r?c?d? istifad? ü?ün...

  • DU qazma borusu qay?qlar?n? yaz?n

  DU qazma borusu qay?qlar?n? yaz?n

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul t?sviri: ü? n?v DU seriyal? d?nm? slips var: DU, DUL v? SDU. B?yük i?l?m? aral???na v? yüngül ??kiy? sahibdirl?r. Bu sürü?m?l?r taperd? daha b?yük t?mas sah?sin? malikdir v? güc v? a??nma müqavim?tin? g?r? istilikl? i?l?nir. Qazma v? quyu istismar avadanl?qlar? ü?ün API Spec 7K Spesifikasiyas?na uy?un olaraq...

  • DU seriyas? qazma borular?

  DU seriyas? qazma borular?

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul t?sviri: ü? n?v DU seriyal? d?nm? slips var: DU, DUL v? SDU. B?yük i?l?m? aral???na v? yüngül ??kiy? sahibdirl?r. Bu sürü?m?l?r taperd? daha b?yük t?mas sah?sin? malikdir v? güc v? a??nma müqavim?tin? g?r? istilikl? i?l?nir. Qazma v? quyu istismar avadanl?qlar? ü?ün API Spec 7K Spesifikasiyas?na uy?un olaraq...

  • DU qazma borusu sürü?m?l?ri

  DU qazma borusu sürü?m?l?ri

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul t?sviri: ü? n?v DU seriyal? d?nm? slips var: DU, DUL v? SDU. B?yük i?l?m? aral???na v? yüngül ??kiy? sahibdirl?r. Bu sürü?m?l?r taperd? daha b?yük t?mas sah?sin? malikdir v? güc v? a??nma müqavim?tin? g?r? istilikl? i?l?nir. Qazma v? quyu istismar avadanl?qlar? ü?ün API Spec 7K Spesifikasiyas?na uy?un olaraq...

  • Tipli DCS qazma yaxas? yivl?ri

  Tipli DCS qazma yaxas? yivl?ri

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul t?sviri: ü? n?v DCS Drill Collar Slips var: S, R v? L. Onlar 3 düym (76.2mm) v? 14 düym (355.6mm) OD aras?nda qazma yaxalar?n? yerl??dir? bil?rl?r. ??l?m? ?l?ül?ri keyfiyy?tinin d?yi?dirilm?si il? t?nziml?n? bil?r yap??qanlar v? ya sürü?m? g?vd?si. Qazma v? quyu istismar avadanl?qlar? ü?ün API Spec 7K...

  • DCS seriyas? qazma yaxas? yamaqlar?

  DCS seriyas? qazma yaxas? yamaqlar?

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul t?sviri: ü? n?v DCS Drill Collar Slips var: S, R v? L. Onlar 3 düym (76.2mm) v? 14 düym (355.6mm) OD aras?nda qazma yaxalar?n? yerl??dir? bil?rl?r. ??l?m? ?l?ül?ri keyfiyy?tinin d?yi?dirilm?si il? t?nziml?n? bil?r yap??qanlar v? ya sürü?m? g?vd?si. Qazma v? quyu istismar avadanl?qlar? ü?ün API Spec 7K...

  • DCS qazma yaxas? yamaqlar?

  DCS qazma yaxas? yamaqlar?

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul t?sviri: ü? n?v DCS Drill Collar Slips var: S, R v? L. Onlar 3 düym (76.2mm) v? 14 düym (355.6mm) OD aras?nda qazma yaxalar?n? yerl??dir? bil?rl?r. ??l?m? ?l?ül?ri keyfiyy?tinin d?yi?dirilm?si il? t?nziml?n? bil?r yap??qanlar v? ya sürü?m? g?vd?si. Qazma v? quyu istismar avadanl?qlar? ü?ün API Spec 7K...

  • Qazma yaxas? bir seriya sürü?ür

  Qazma yaxas? bir seriya sürü?ür

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul t?sviri: ü? n?v DCS Drill Collar Slips var: S, R v? L. Onlar 3 düym (76.2mm) v? 14 düym (355.6mm) OD aras?nda qazma yaxalar?n? yerl??dir? bil?rl?r. ??l?m? ?l?ül?ri keyfiyy?tinin d?yi?dirilm?si il? t?nziml?n? bil?r yap??qanlar v? ya sürü?m? g?vd?si. Qazma v? quyu istismar avadanl?qlar? ü?ün API Spec 7K...

  • Bir qazma yaxas? yivl?rini yaz?n

  Bir qazma yaxas? yivl?rini yaz?n

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul t?sviri: ü? n?v DCS Drill Collar Slips var: S, R v? L. Onlar 3 düym (76.2mm) v? 14 düym (355.6mm) OD aras?nda qazma yaxalar?n? yerl??dir? bil?rl?r. ??l?m? ?l?ül?ri keyfiyy?tinin d?yi?dirilm?si il? t?nziml?n? bil?r yap??qanlar v? ya sürü?m? g?vd?si. Qazma v? quyu istismar avadanl?qlar? ü?ün API Spec 7K...

  • Yüks?k keyfiyy?tli CMS kasa yivl?ri

  Yüks?k keyfiyy?tli CMS kasa yivl?ri

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul t?sviri: Casing Slips Type CMS, 4.1 / 2-d?n 30in-? q?d?r (114.3 il? 762mm) q?d?r pul yerl??dir? bil?r. Onlar API Spec 7K-a uy?un olaraq haz?rlanm??d?r. Xüsusiyy?t: Sürü?m?y? g?ldikd?, bütün borular?n?z?, qazma borusunu, qazma yaxas?n?, yuma borusunu v? korpusunuzu i?l?tm?k ü?ün...

  • Yüks?k keyfiyy?tli korpus sürü?m?l?ri n?vü CMS

  Yüks?k keyfiyy?tli korpus sürü?m?l?ri n?vü CMS

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsul t?sviri: Casing Slips Type CMS, 4.1 / 2-d?n 30in-? q?d?r (114.3 il? 762mm) q?d?r pul yerl??dir? bil?r. Onlar API Spec 7K uy?un olaraq haz?rlan?r v? istehsal olunur. Xüsusiyy?t: Sürü?m?y? g?ldikd?, bütün borular?n?z?, qazma borusunu, qazma yaxas?n?, yuma borusunu v? korpusunuzu i?l?tm?k ü?ün...

  • Yüks?k keyfiyy?tli UC-3 kasa slips

  Yüks?k keyfiyy?tli UC-3 kasa slips

  • Drilling Program: Other

  • Applicable Medium: Other

  • Connection Form: Other

  • Well Type: Other

  • Installation Position: Other

  M?hsulun t?sviri: UC-3 tipli ?ubuklar, diametri tapan?n sürü?m?sind? (8.5 / 8 "istisna olmaqla) 3in / fut olan ?ox seqmentli sürü?m?l?rdir. ??l?dikd? bir slipin h?r seqmenti eyni d?r?c?d? m?cbur edilir. ?rümceklerle birlikd? i?l?m?li v? qablar? eyni taper il? daxil etm?lidirl?r. Xüsusiyy?t: Sürü?m?y? g?ldikd?,...

yeni m?hsullar

Sor?u g?nd?r

Joe Zhou

Mr. Joe Zhou

Tel:86-510-86978701

Fax:86-510-86978700

Mobil telefon:+8615335223383

E-po?t:joe@jspmgroup.com

ünvan?:NO.23 East Sandun Road Zhouzhuang Town.Jiangyin City , Wuxi, Jiangsu

Mobil Sayt

Ev

Phone

Bizim haqq?m?zda

Sor?u

欧美高清vivoesosexo10
 1. <code id="4cve4"></code>

 2. <strike id="4cve4"></strike>
  <code id="4cve4"><nobr id="4cve4"></nobr></code><object id="4cve4"></object>
 3. <center id="4cve4"><em id="4cve4"></em></center>